شناخت بیماری هگزامیتا (سوراخ سر ) و روش های درمان

     در این مقاله قصد داریم یکی دیگر از بیماری های آبزیان زینتی با عنوان هگزامیتا (سوراخ سر )

معرفی بیماری انگل لرنه آ (کرم قلابدار )

     در این مقاله قصد داریم یکی دیگر از بیماری های آبزیان زینتی با عنوان انگل لرنه آ یا

بیماری ایک ( ich ) سفیدک و روش های درمان

در این مقاله قصد داریم یک از رایج ترین بیماری های آبزیان زینتی را با عنوان سفیدک ( white spot