Chlorella

مکمل غذایی کلرلا داجانا توضیح محصول : کلرلا یک منبع غذایی بالقوه است زیرا میزان پروتیئن و سایر مواد مغذی

Micro-baby

غذای میکرو بیبی داجانا توضیح محصول : میکرو بیبی یکی از محصولات پر طرفدار و با کیفیت شرکت داجانا پت

Micro-flora

غذای میکرو فلورا داجانا توضیح محصول : میکرو فلورا یکی از محصولات پر طرفدار و با کیفیت شرکت داجانا پت

Spirulina

مکمل غذایی اسپرولینا داجانا توضیح محصول : جلبک اسپرولینا از خانواده سیانو باکتر ها می باشد که در رژیم غذایی